Ontbossing: wat is er de afgelopen tijd gebeurd en wat is de staat anno 2023?

DuurzaamheidPolitiek

Ontbossing anno 2023: waar staan we?

In 2023 blijft ontbossing een belangrijk wereldwijd probleem, met grote ecologische en sociale gevolgen. Ontbossing is het proces waarbij bomen worden gekapt en verwijderd uit bosgebieden, vaak om ruimte te maken voor landbouw, mijnbouw, stedenbouw of andere economische activiteiten. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, omdat bomen CO2 uit de atmosfeer opnemen en opslaan…